QUEER PRIDE DRESDEN 2022

Lời mời!

Tất cả chúng tôi đang sinh sống ở Dresden, nhiều người trong chúng tôi đến từ những nơi chốn khác nhau. Chúng tôi nói tiếng Pháp, Ả Rập, Tây Ban Nha, Sắc-xông và những ngôn ngữ khác. Chúng tôi đã làm quen với nhau năm ngoái, khi tổ chức Pride-Tự Hào lần đầu tiên và kể từ khi đó có thêm một vài người tham gia thêm. Chúng tôi là một nhóm nhiều màu sắc, bao gồm những người có những vị trí khác nhau trong cuộc sống. Khác nhau về tiền bạc, sức khỏe, làm những nghề khác nhau, góc nhìn về cuộc sống cũng muôn màu muôn vẻ. Chính vì thế đôi khi làm việc có thể trở nên phức tạp, nhưng lại đặc biệt đẹp tuyệt vời. Và có một điểm chúng tôi cùng có chung với nhau: chúng tôi là queer.

Năm 2022 chúng tôi lại cùng ăn mừng lễ hội Pride (Tự Hào) lần nữa. Trong ngày này, được nhìn thấy và nghe thấy trên đường phố với chúng tôi là quan trọng. Cuộc diễu hành chung của chúng tôi sẽ là khởi đầu cho nhiều kết nối hơn! Đặc biệt sau khoảng thời gian dịch bệnh, khoảng thời gian rất nhiều trong số chúng tôi cảm thấy cô độc.

Chúng tôi mong muốn một cuộc sống tốt hơn cho tất cả, đặc biệt cho mọi người trong cộng đồng queer. Chúng tôi muốn một cuộc sống bảo đảm cho chúng tôi và những người khác. Lịch sử cho chúng tôi thấy rằng, chúng ta luôn phải tự đấu tranh . Không chỉ phản kháng lại các ý tưởng của những người muốn gây khó khăn cho chúng ta, mà cũng cho những giấc mơ không tưởng của chúng ta. Chúng ta cần mạng lưới, cần nơi chốn, cần các nhóm và những không gian phát triển. 

Đối với chúng tôi Queer Pride-Tự Hào Queer  không chỉ một lần trong năm, mà thực ra là mỗi ngày. Chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên ở các nhóm khác nhau, đi chơi, đi sự kiện và workshops. Cả một cộng đồng đã hình thành. Và chúng tôi muốn rằng, cộng đồng này tiếp tục lớn lên. Chúng tôi muốn rằng, cả những người ở những thành phố nhỏ xung quanh và vùng quê đều cảm thấy được chào đón và động viên. Chúng tôi cũng chào đón mọi người từ các thành phố lớn lân cận, đặc biệt là từ Prag, Wroclaw và Leipzig. Chúng tôi tin rằng, chỉ chung sức chúng ta mới xây dựng được những không gian và quan hệ liên kết này. 

Tham gia cuộc đấu tranh của chúng tôi- Tham gia Pride-Tự Hào